به بهانه ی مذاکرات، برای هر آنکس که سودای صلح در سر دارد:
"مصدق" نیستی اما غمی مانند او داری

که بغض کودتایی سهمگین را در گلو داری

 

جهان جنگ است و بیداد است و فریاد است اما تو

به دوشت پرچم صلح است و عزم گفتگو داری

 

تو می جنگی برای صلح، دیشب خواب می دیدم

به دستی تیغ و در دست دگر جام و سبو داری

 

تویی کز پشت سر از دوستان خنجر نصیبت شد

چه باک از های و هوی دشمنان روبرو داری؟!

 

وطن را دوست داری، پس برایش خون دل خوردی

همین بس تا بگویم: پیش مردم آبرو داری... 

/ 2 نظر / 116 بازدید
میثم علیپور

خط فکریت منحصر به خودته و من هوادار خودت و البته فضای بیکران فکرت هستم . موفق باشی محمد رضای مملو از شعور ما ...